Müracaat Formu

Boş Dosyayı İndir


SENİRKENT YÜKSELİŞ VAKFI BAŞKANLIĞINA

 

            Vakfınız tarafından verilecek olan yüksek öğrenim yardımından yararlanmak istiyorum. Beyanımda gerçeklere aykırı bir husus tespit edildiği takdirde tarafıma ödenen yardım miktarını yasal faizi ile ödemeyi kabul ediyorum.

                                                                                                                                                                                 İmza ÖĞRENİM YARDIMI İSTEĞİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN;

                                                                                                                                          ..... / .... / ….

 

Adı Soyadı      :                                                                      Baba Adı         :

Doğum Yeri    :                                                                      Doğum Tarihi  :

ADRES:

 

 

İrtibat Telefonu:

 

ÖĞRENİM BİLDİRİMİ;

Üniversiteye Giriş Yılı                        :

Bölümü-Programı                   :

Okul No                                  :                      

ÖSYM Puanı ( Yeni kayıtlı öğrenciler için ) :

 

ARA SINIFLARDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN

Okuyacağı sınıf                                              :

Önceki yarıyılların not ortalaması       :

Geçen yıl yardım aldı mı?                  :

AİLE DURUM BİLDİRİMİ;

 

Anne Baba                  :           * Birlikte mi?              * Ayrı mı?

Anne baba ayrı ise      :           * Boşanmış                 * Baba ölmüş              * Anne ölmüş

Aile Reisinin işi           :

Ailenizin aylık gelirlerinin toplamı ( maaş+ücret+kira... vb )   :

Ailenizin oturduğu ev kira mı ? Kira bedeli ne kadar?                         :

Aile fertlerinin yanı sıra evi paylaşan kimler var? (dede+nine vb) :

Kaç kardeşsiniz                                                                                    :

Ailede sizden başka kaç kişi öğrenim görüyor?         :

Öğrenim görenlerin okulları                           :

Öğrenimi sırasında kaldığı yer ve ücreti                    :

Öğrencinin aylık geliri ve sağladığı yer                      :

Başka yerden burs, kredi, maaş vs. alıyor mu?          :

Sel vb. tabii afetlerden zarar gördünüz mü?   :

Bu form ekinde istenen belgeler:

  1. Ara sınıfta okuyan öğrenciler için not dökümü ( transkript )
  2. Birinci sınıf öğrencileri için ÖSS sonuç belgesinin tasdikli fotokopisi
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Aile nüfus kayıt örneği.
  5. Aile gelir durumunu gösteren belge( Maaş bordrosu)

 Referans alınacak kişiler:

1-

2-