Senirkent Şiirleri

SENİRKENT

Semerkant’tan gelip otağ kurmuşlar,
Türk-İslâm mührünü hemen vurmuşlar,
Senirkent adıyla isim vermişler,
Aslın-neslin besbellidir Senirkent.

Emir Senir, senin kurucu Bey’in,
Selçuk-Osmanlı mirası her şeyin,
Türk’sün, Müslüman’sın ebede değin,
Aslın-neslin besbellidir Senirkent.

Gönüllerin sultanıdır Şeyh Ahmet,
Saçar çevresine sevgi ve rahmet,
Edelim ziyaret etmeden zahmet,
Aslın-neslin besbellidir Senirkent.                       

Elperek Mustafa Dede sendedir,
O Hıdır Çelebi Dede sendedir,
En son gelen Turgut Dede sendedir,
Aslın-neslin besbellidir Senirkent.

Anıldın yıllarca “Koca Köy” diye,
Sekiz yüz seksende oldun nahiye,
Sen ki atalardan bize hediye,
Aslın-neslin besbellidir Senirkent.

Yıllarca sabrına sabır ekledin,
Merkez kaza olmak için bekledin,
Elli ikide tarihine yükledin,
Aslın-neslin besbellidir Senirkent.

”Dokuma”dır sanatının direği,
Kooperatifler serinletir yüreği,
Yatırımlar çalışkanlık gereği,
Aslın-neslin besbellidir Senirkent.

Demokrasi vazgeçilmez ülkündür,
İlim, irfan en kıymetli mülkündür,
Vatan, bayrak dilindeki türkündür,
Aslın-neslin besbellidir Senirkent.

Dr. İbrahim KARAER
DİDİM / 13 Mayıs 2013

 

EMMİ!


Sen heç Omar Köprüden geçtin mi?

Akkız çeşmesinin suyun içtin mi?

Yassıören’e doğru yola düştün mü?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Ağıllarda, Gömülerde bağ belledin mi?

Eynel çıkıp bulgur aşı yedin mi?

Kürükten su içip şükür dedin mi?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Dibek taşlarında bulgur dövdün mü?

Ateş Mehmet gibi şapka giydin mi?

Tevfik Ersoy gibi iyi söydün mü?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Şano Sokağından aşağı vurdun mu?

Kerpiç kesmek için çamır gardın mı?

Buddene oynarken kafa yardın mı?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Bostan tarlasına alacık mı kurdun?

Yufkaya çökelek, tiyek mi dürdün?

Terzi Fikri gibi tavşan mı vurdun?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

İlegöb’ün şarabından içtin mi?

Uluğbey’in sokağından geçtin mi?

Bolat emmi gibi şey’e düştün mü?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Bayramcık’tan aşşa kızak kaydın mı?

Kayrak atıp curruk deyip caydın mı?

Ebe olup elli sayı saydın mı?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Keneften tarlaya köfün çektin mi?

Güneyik, yemlik, afıyan ettin mi?

Çember yuvarladın, çekidek üttün mü?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Acıkıp da delâlette kaldın mı?

Komşularından ödünç ekmek aldın mı?

Yuka ekmeğe desti yağı çaldın mı?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Yağmur gelini edip aş mı pişirdin?

Bayam hambaklayıp, başşak mı deşirdin?

Afıyan tarlasında çocuk mu düşürdün?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Candarma sırtında Borlu’ya gittin mi?

Ali İhsan Balım gibi doktorluk ettin mi?

Tahsin Tola gibi damda yattın mı?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Bacalardan, puştuvandan geçtin mi?

Güveyi olup damda para saçtın mı?

Türkmenoğlu gibi serden geçtin mi?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Doktor Faik gibi mektep mi okudun?

Külâh Faruk gibi halı mı dokudun?

Sığır derneğine bir taş mı koydun?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Rasih Bayhan gibi memleket mi düşledin?

Tevfik Ünlü gibi mizansen mi işledin?

Murtaza albay gibi kumpir mi haşladın?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Ardın ardın gidip bağ mı belledin?

Anadat mı tuttun, cibre mi elledin?

Beşparmak’tan aşağı geven mi salladın?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Sarı ıscak altında ekin mi biçtin?

Sarımsaklı ayranı iştahla mı içtin?

Demokrasi uğruna serden mi geçtin?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.

 

Debboya çıkıp ta seyir mi ettin?

Memlekete cımıcık hayır mı ettin?

Sengetliyi makamına buyur mu ettin?

A gahbecik sen ne bilcen Sengend’i.


Tevfik ÜNLÜ
16 Haziran 1987